Sunday, March 19, 2017

MUST

MUST, Particles I. HotDock gallery, Bratislava, 5-15 March 2017
Inkarnácia pästného klinu.

text: Milan Vagač
Predmety vytvorené človekom odrážajú proporcie ruky. Fyziognómia rúk modeluje tvary objektov ako podľa ortodoxného sochárskeho kánonu. V predmetoch je tak dôkladne zakódovaná podoba ľudskej ruky, ktorú by na ich základe bolo možné opäť zrekonštruovať. Zdá sa, že vznik nových digitálnych technológií zredukoval prácu ľudských rúk. Taktilné operácie sa však presúvajú aj do virtuálnych svetov. Ten ovládame pomocou dotykov a gest. Dokonalý tvar pestného klinu je späť aby nám sprostredkoval kontakt s virtuálnou realitu.

Objekty Slavomíry Ondrušovej sú definované ľudskou fyziognómiou: proporciou rúk, objemom dlaní, dĺžkou paží, vzdialenosťou medzi rukami a očami. Zároveň sú odliatkami myšlienkových procesov, ktoré sa odohrávajú počas ich formovania. Nepravidelné kružnice, ovály, tyčinky, ovoidy a ďalšie tvary sú materiálnymi nosičmi dát, ktoré je možné opäť prehrávať pomocou zraku a hmatu. Objekty vznikajú bez použitia nástrojov, iba za pomoci rúk ktoré svojou teplotou menia vosk na poddajné pamäťové médium. Ľudským teplom zahriaty vosk dovoľuje meniť svoju podobu okamžite, jeho tvar a povrch je možné neustále upravovať pričom dokáže zachytiť aj tie najdrobnejšie zmeny. Rukám a samotnému materiálu je ponechaný priestor v procese tvorby, ktoré vkladajú do objektov svoju vlastnú logiku. Podstatnú súčasť pracovného procesu tvorí nerozhodnosť, ktorá však je v tomto prípade pozitívnou vlastnosťou a nadobúda charakter delikátneho balansovania medzi uvažovaním a jeho materializovanou podobou.

Dôležitou vlastnosťou objektov je rozmer nedokončenosti s ktorým autorka pracuje dlhodobejšie. Nedokončenosť je prítomná aj v miere abstrahovania motívov. Objekty nám ponúkajú len určité fragmenty naratívov, načrtávajú možné obsahy a významy. Výsledkom ohmatávania sú tvary, ktoré evokujú množstvo asociácií. Rozmanitosť interpretácií vyplýva z jedinečného pohľadu každého jedného diváka, ktorý objekty dotvára. Objekty tak kladú viac otázok, ako ponúkajú odpovedí, čím aktivizujú diváka k participácii. Podobne ako pri návšteve etnografického múzea v ktorom sa nachádzajú rôzne historické artefakty a predmety, ktorých pôvodný účel nepoznáme. Tento dojem nie je náhodný, tvorba primitívnych kultúr je súčasťou Ondrušovej výskumu a dotvárajú ho aj muzeálne vytríny v ktorých sú objekty vystavené. Objekty v nás tak budia dojem dôverne známeho, ktoré sa od nás s odstupom času vzdialilo.

PROSTREDIE

PROSTREDIE, HIT gallery, Bratislava, 23.9.-6.10.2016

Výstavný projekt pod názvom Prostredie spája v priestore galérie HIT tri autorky: Luciu Gašparovičovú, Slavomíru Ondrušovú a Katarínu Siposovú. Ich domácim médiom je kov a šperk, ktorý však pozorujú skôr z odstupu. To im dovoľuje pohybovať sa v priestore so zmyslom pre detail, vytvárať nové situácie, reagovať na prostredie, materialitu objektov či kresby.Saturday, March 18, 2017

Joon
Joon, HOP gallery, Tallinn, Estonia 5th-23rd February 2016


“Simplicity is not an end in art, but one arrives at simplicity in spite of oneself, in approaching the real essence of things, simplicity is at bottom complexity and one must be nourished on its essence to understand its significance.” — Constantin BrâncușiWhile Carla and Slavomíra were preparing their exhibition, they were each reading a book which they then recommended to me: The Thinking Hand by Finnish architect Juhani Pallasmaa. It’s a fascinating read for anyone interested in the work of hands in connection with art and craft, and it is in this text that I found the above quote by Brancusi. Simplicity (and that explanation of it, in particular) is the idea that keeps returning to me as I think about the JOON exhibition.
Many of the works evoked a sort of “primitive modernism” that belies the refined and time consuming labor that went into them. By contrast, some works were made quickly, but were the result of hours of thought and sketching. Brâncuși mentioned “the essence of things”, and Slavomíra and Carla’s exhibition explored the essence of space and drawing (and their boundaries, lines, and dimensions).


To steal another quote found in Pallasmaa’s book, this one by Renzo Piano: “You start by sketching, then you do a drawing, then you make a model, and then you go to reality – you go to the site – and then you go back to the drawing. You build up a kind of circularity between drawing and making and back again.” This brings me to the setup of the gallery space. The gallery was a white rectangle, and in the center of the room stood a white table illuminated brightly from above, with small objects placed on its surface and padding on the floor underneath. By viewing the 3-dimensional objects from above and then looking at their 2-dimensional shadows from below, visitors were able to quickly grasp the connection between idea–drawing–object. Complexity made simple, again.There is another element of the work of Carla and Slavomíra (both individually and in the context of this exhibition) that I think is found far too infrequently in art — and that element is playfulness. During the exhibition, they invited visitors (old and young) to freely play with the objects and make new arrangements which allowed visitors to share in that delight, but more seriously it allowed them to directly explore the “circularity between drawing and making.” It is clear that both artists find joy in the process of creation (or “experimentation and the art of play”, as Pallasmaa calls it). The music for the exhibition, sculpted by sound artist José Pedro Carvalho, would have been a bit eerie if not balanced by this playfulness. Instead, it created a relaxing and zen-like ambiance in the gallery. It may be subtle, but that sense of calm and play has been preserved in this catalog.

Rachel Kinbar
Monday, February 16, 2015

Exhibition Zamatový objekt túžby, 2015, Galéria Gagarinka

My small contribution to the exhibition "Zamatový objekt túžby", that takes place at Galéria Gagarinka from 28.1.2015 until 7.3.2015. More is written by curator Juliana Mrvová here:
http://galeria.gagarinka.sk/aktuality/

View to the exhibition. Photo by Adam Šakový

Tuesday, July 22, 2014

Give Us Our Daily Sketch, workshop at School of Applied Arts, Bratislava, Slovakia, 2013

Title: "Give Us Our Daily Sketch"
Venue: School of Applied Arts, Bratislava, Department of Graphic Art
Date: June 2013
Students were introduced to the problem of everyday notations, its important role in art, creating and researching on special topic, in searching their own way of expression. 
Task was to establish their own new sketchbook they would use through the period of summer vacation and sketch, draw and write in it everyday thoughts and ideas.
After summer, in October 2013 there was the exhibition made at Artforum in Bratislava and presented to public that showed student's sketchbooks used for this workshop.
Photos from the exhibition


Sunday, July 20, 2014

MUST JOON book

Title: MUST JOON
Edition of 50
Hand binded
Graphic design: Søren Herschel and Anastaßia Sharomova
Published by MUST JOON 
Printed by MUST JOON at Estonian Academy of Arts
Paper: Munken Lynx rough 100g
Font: Bariol by Atipo

www.mustjoon.tumblr.com
mustjoongroup@gmail.com


MUST JOON - the idea and collective

Must Joon in English means black line. Line is what remains after touching paper with a pencil or with any kind of tracing tool on any kind of platform/material. Black is the colour that supports the different characteristics of a line in the most powerful way. A simple black line helps to focus on the nature of the line itself, gesture, spontaneity and its simplicity supports collaborative activity.

 

We are a collective of international artists and students with different backgrounds whose common interest is drawing. We met at the Estonian Academy of Arts in Tallinn in 2013 and 2014. We started meeting, often for a simple reason – to draw people, objects, buildings and spaces around us. Drawing brought us together.

Soon it became not only about observing and studying the surroundings, but also about exploring drawing as a media itself and creating new ways of drawing within the group – by collective approach. By using drawing games (some of them were invented by some of the members while experimenting and trying new ways of collaborative possibilities) and experiments we developed very playful, innovative and joyful ways of spending time together creatively. Each of us has brought his or her own style and ideas to the group. Not every session is the same, we “learn by doing”. What began with spontaneous meetings at private and public spaces at bars, parks, streets, soon turned out to be a part of our weekly schedule. Within the group we react to each other while drawing, it is a dialogue without speech. We see drawing as an important and helpful tool of bringing different people together.

The results are not only drawings. We created videos, animations, made up new drawing games, discovered drawing in a space and explored black line as a uniting tool. By collecting our works and sorting the games for this publication we would like to maintain and spread interest of this idea of collaborative drawing among others.

Members

Liisa Krüsmägi (EST)

Søren Herschel (GER)

Anastassia Sharomova (EST)

Slavomíra Ondrušová (SK)

Anna Slámová (CR)

Joana Taurino (POR)

Daniel Hozjan (CAN)

Evghenia Gritsku (UKR)

And other externals.